Derliaus šventės rėmejai

Apie III Antakalnio skyrių

Renginių organizatorė – Rima Padriezienė, tel. 8 646 91501
Meno vadovas – Marius Mikučionis, tel. 8 652 21278

Istorija

1950 m. kaimuose pradėjo atidarinėti klubus-skaityklas pas gyventojus, kurių namuose buvo erdvesnės seklyčios. Pirmasis klubas-skaitykla, buvo atidarytas Petrašiūnų kaime pas Šinkūnus, taip pat Alionių, Miliukų kaimuose pas Guobius.

1957 m. panaikinus klubus-skaityklas, III Antakalnio k., suremontavus buvusio dvaro vieną iš pastatų, buvo atidaryti kultūros namai, pavadinti – Steponavos kultūros namais. Taip tuomet vadinosi apylinkė. Tai buvo labai erdvūs, su didele sale, scena, pagalbiniais pastatais kultūros namai. Pirmąja direktore dirbo Mozūraitė, vėliau – Gražina Pavidytė, Vlada Vilkauskaitė, Genė Grinevičiūtė.

1962-1964 m. kultūros namuose dirbo Nijolė Bomeilytė-Keburienė. Tai buvo laikas, kai reikėdavo patiems darbuotojams eiti per kaimus rinkti mokesčius, kad turėtų pinigų išsimokėti atlyginimams, užsakinėti laikraščius. Net važiuodavo į mišką su darbininkais atsivežti malkų kultūros namams.

1963 m. paskirta dirbti Marytė Masionytė – specialistė, baigusi Ukmergės muzikos mokyklą. Labai pagerėjo ir palengvėjo darbas, veikė šokių būrelis, ansamblis, dramos būrelis. Vėliau darbuotojai labai keitėsi, ilgiausiai 15-20 metų dirbo Regina Majienė.

Rengiamos šventės

Netradicinio sporto čempionatas, Kaziuko mugė, Adventinis skaistaturgis, tradicinės lietuvių ir valstybinės šventės.

Moterų vokalinis ansamblis „Retro“ (vadovas Marius Mikučionis)

Ansamblis susibūrė 2016 m. balandžio mėn. Ansamblio repertuare romansai, estradinės dainos. Ruošiamasi atlikti ir liaudiškas melodijas, kolektyvas pasisiuvo tautinius rūbus. Jau koncertavo rajono renginiuose, aplankė Krikštėnus, Dainavą, Deltuvą. Dainavoje romansų šventėje „Paklydėlis vėjas išdainuos tavo ilgesį“ buvo apdovanotas žiūrovų simpatijų prizu.

Dramos kolektyvas (vadovė Rima Padriezienė)

Dramos kolektyvai gyvuoja III Antakalnio kultūros namuose nuo pat jų atidarymo – jau 60 metų. Šiandien dramos kolektyve yra narių, kurie vaidina 30 metų. Pastatyti spektakliai: Žemaitės „Trys mylimos“, K.Sajos „Palangos liūtas“, pagal legendas sukurtą „Kaip velnias akmenį nešė. 2017 m. numatoma R. Narečionio „Operacija VAM“ premjera.

Vaikų dramos kolektyvas (vadovė Rima Padriezienė)

Nuolat kolektyvo veikloje dalyvauja iki 10 vaikų. Kolektyve yra gerų skaitovų, jau vedančių renginius. Paskutinis pastatytas spektaklis – D. Čiurlionytės „Stebuklingoji lazdelė“. Spektaklis ir muzikinė programa parodyta Deltuvos švč. Trejybės parapijos senelių namuose. Į juos III Antakalnio vaikai vyksta kasmet patys paruošę jaukių dovanėlių. Kolektyvas kiekvienais metais dalyvauja Kaimo vaikų teatrų šventėje „Vėjo malūnėlis“.

Skyriuje groja kapelija „Provincija“, dainuoja ir groja Mikalauskų šeima. Kolektyvų vadovas – Alvydas Padriezas. Mikalauskų šeima su kapelija pasirodė rajono kapelų šventėje „Ir atėjo subatėlė“ Deltuvoje, tradicinėje šventėje „Grok, armonika“ Ukmergėje, koncertavo Lyduokių bendruomenei, yra ypač laukiami III Antakalnio bendruomenės renginiuose.

 

 

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

Kultūros centro kasos darbo laikas:

II – V – 13.00 – 19.30 val.

Poilsio ir švenčių dienomis –

1 val. prieš renginį ar kino filmą.

Pirmadienis – nedarbo diena.

Bilietai į kino filmus ir internetu.

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt