Kasos darbo laikas

Apie Deltuvos skyrių

            

Renginių organizatorė – Daiva Stimburienė, tel. 8 646 91930, e. p. d.stimburiene@gmail.com

Renginių organizatorės – Rasa  Laskauskienė
Meno vadovas – Kazimieras Piestinis, tel. 8 682 52676

Istorija

Deltuvos kultūros namai skaičiuojantys jau keturiasdešimties metų istoriją, iškilmingai atidaryti 1973 m. Statytojas – tuometinis Deltuvoje veikęs kolūkis ir jo pirmininkas Juozas Kondrotas. Maždaug du dešimtmečius šie kultūros namai išgyveno aktyvaus kultūrinio gyvenimo pakilimo laikotarpį. Čia lankėsi žymiausi Lietuvos profesionalaus meno kolektyvai, vyko gyvo garso koncertai, teatro vaidinimai. Kultūros namuose veikė dramos, muzikinis, šokių ir kiti rateliai, įvairūs ansambliai. Meno saviveiklos entuziastai su pasisekimu koncertavo ne tik Ukmergės rajone, bet buvo ir respublikinių „Dainų švenčių“ dalyviai. Pirmoji Deltuvos kultūros namų direktorė Gražutė Aleknevičienė.

Kultūros namai tapo liaudies tradicijų puoselėjimo centru, jaukiu prieglobsčiu kultūros mylėtojams, puikia vieta profesionalių meno kolektyvų gastrolėms.

Skyriuje įgyvendinti projektai

XXI amžiaus pradžioje dėl sunkios ekonominės padėties kultūros pastatas nyko. Kiauri stogai ir šlampančios sienos, abejingumas kultūrai vedė į neviltį. Tačiau permainų laikotarpiu pastatas netapo vaiduokliu ir jį pavyko išsaugoti. 2011 m „Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“  lėšomis,  remiant Lietuvos Respublikai, įgyvendintas projektas „Ukmergės rajono Deltuvos kultūros namų rekonstrukcija“. Sutvarkytos patalpos bendruomeniniams renginiams, bibliotekai, skaityklai, kultūros namų administracinės patalpos. Pakeistos  pastato inžinerinės sistemos.

Taip pat Deltuvos miestelio bendruomenė įgyvendino projektą „Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“. Jam pagal Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos priemonę „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ veiklos sritį „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“ buvo skirta 49 217 litų dydžio parama. Už skirtas lėšas įsigijome muzikos instrumentus, įgarsinimo aparatūrą, baldus, teniso ir biliardo stalus.

Liaudiškos muzikos kapela (vadovas Kazimieras Piestinis, tel. nr. 8 682 52676)

Kapela susibūrė 2002 m. Joje groja ir dainuoja 8 žmonės. Tai įvairių profesijų ir įvairaus muzikinio pasiruošimo muzikantai, kurių amžius nuo 17 iki 43 metų. Kapelos repertuare įvairių lietuvių kompozitorių bei liaudies muzikantų kūriniai. Per visus šiuos kapelos gyvavimo metus plėtėsi ir koncertinės veiklos geografija: dalyvauta Pasaulio lietuvių dainų šventėje, LRT laidoje „Duokim garo“, kapelų šventėje Seinuose (Lenkija), „Jūros šventėje“ (Klaipėda), daugelyje rajono bei respublikos švenčių, festivaliuose.

Suaugusių folkloro kolektyvas (vadovas Kazimieras Piestinis)

Ansamblis gyvuoja nuo 2002 m. Jame dainuoja įvairaus amžiaus žmonės, mylintys liaudies dainą, puoselėjantys papročius ir tradicijas. Repertuare – įvairių regionų liaudies dainos, šokiai, rateliai. Ansamblis dalyvauja įvairiuose rajono renginiuose, šventėse, koncertuoja mokyklose. 2011 m. kartu su kitais rajono kolektyvais įrašė CD, kuriame įdainavo dvi Deltuvos krašto dainas.

Vaikų teatro studija „Šokliukai“ (vadovė Daiva Stimburienė)

Kolektyvas suburtas 1995 m. Jį lanko vaikai nuo 5 iki 16 metų. Kasmet pastatoma po vieną spektaklį. Vaikų teatro studija „Šokliukai“ dalyvauja rajoninėje vaikų teatrų šventėje „Vėjo malūnėlis“, savo spektaklius dovanoja kitų mokyklų vaikams, taip pat dažnai aplanko Deltuvos senelių namų gyventojus.

Darbščiųjų rankų būrelis „Ką akys pamatys, tą rankos padarys“ (vadovė Rasa Laskauskienė)

Būreliai susibūrė 2007 m. Būrelį lanko deltuviškės  ir aplinkiniuose  kaimuose bei Ukmergėje gyvenančios moterys. Jų sukurti darbai puošia ne tik Deltuvos, bet ir kitus mūsų saviveiklininkų aplankytus kultūros namus, džiugina rėmėjus ir svečius. Būrelis kasmet organizuoja savo darbų parodas, siuva lėles vaikų teatro studijai, spektaklių personažų kostiumus, puošia saviveiklininkus.

Moterų vokalinis ansamblis (vadovas Kazimieras Piestinis)

Ansamblyje dainuoja 8 moterys, kurių amžius nuo 3… metų. Kolektyvas dainuoja rajoniniuose ir Deltuvos kultūros namų organizuojamuose renginiuose, savo koncertinę programą dovanojo Jonavos rajono Liepių bendruomenės nariams.

Lietuvių tradicinių šokių kolektyvas (vadovė Daiva Stimburienė)

Kolektyvas susibūrė 2013 m sausio mėnesį, dalyvavo Ukmergės miesto šventėje, Deltuvos kultūros namų organizuojamuose renginiuose.

Vaikų šokių kolektyvas (vadovė Daiva Stimburienė)

Edukaciniai užsiėmimai
Skyriuje vykdomi edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems. Šių užsiėmimų tikslas – priminti, populiarinti tai, kas dar menama ir gyva Lietuvos kaime, kas žinotina ir brangintina išsaugant mūsų etninę savastį.

Edukacinis užsiėmimas „Bitute pilkoji“ (vadovė Daiva Stimburienė)
Senųjų bitininkystės tradicijų, bičių gyvenimo, produktų, jų naudos ir pritaikymo mokomieji užsiėmimai.
Užsiėmimų trukmė – 1,5 val.
Užsiėmimų kaina  – 3,00 Eur/asmeniui

Edukacinis užsiėmimas „Atvažiuoja Kalėda“ (vadovės Daiva Stimburienė, Rasa Laskauskienė)
Kūčių  ir Šv. Kalėdų tradicijų, šiaudinių žaislų gamybos, kalėdinės eglutės puošimo mokomieji užsiėmimai.
Užsiėmimų trukmė – 2 val.
Užsiėmimo kaina suaugusiems – 2 Eur/asmeniui
Moksleiviams ir žmonėms su negalia – 1,50 Eur/asmeniui


 
Edukacinis užsiėmimas „Velykinio margučio dirbtuvės“ (vadovės Daiva Stimburienė, Rasa Laskauskienė)
Velykų papročių ir tradicijų, verbų rišimo, velykaičių marginimo mokomieji užsiėmimai.
Užsiėmimų trukmė – 2 val.
Užsiėmimų kaina  – 2,50 Eur/asmeniui

Edukacinis užsiėmimas “Užgavėnių kaukių gaminimas”
Užgavėnių tradicijų ir papročių, Užgavėnių kaukių gaminimo mokomieji užsiėmimai.
Užsiėmimo trukmė – 6 val. (2 dienas po 3 val.)
Užsiėmimo kaina  – 6,00 Eur/asmeniui


“Ganau ganau aveles”
Edukacinis užsiėmimas vaikams. Senieji gyvulių ganymo papročiai, piemenukų darbai.
Užsiėmimo trukmė – 1,5 val.
Užsiėmimo kaina  – 2,00 Eur/asmeniui

Įkainiai nustatyti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016  m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 7-245.

Renginiai
Užgavėnės, Žolinė, Ukmergės rajono kaimų folkloro kolektyvų, dainininkų ir muzikantų šventė „Padainuokim susiėję“, Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ naujo numerio pristatymas, Deltuvos kultūros namų atidarymas po rekonstrukcijos, parodos, Adventiniai vakarai, Kalėdinis koncertas, Kalėdinė eglutė vaikams, Žiemos šventė, Duonos šventė, Valstybinių švenčių paminėjimas, Vaikų Velykėlės, Edukacinių popiečių ciklas „Saulės ratu, mėnulio taku“, Žolinė –  Deltuvos miestelio šventė.

Santykiai su vietos bendruomene, biblioteka, mokykla, seniūnija

Santykiai geri, visi jie yra Deltuvoje organizuojamų renginių partneriai ir dalyviai.

Deltuvos filialo rėmėjai:
AB “Rokiškio pienas” filialas Ukmergės pieninė
UAB “Rovada”
Deltuvos parapijos klebonas kunigas Gintautas Naudžiūnas
Ūkininkas Salvijus Stimburys

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

Kultūros centro kasos darbo laikas:

II – V – 15.00 – 19.30 val.

Poilsio ir švenčių dienomis –

1 val. prieš renginį ar kino filmą.

Pirmadienis – nedarbo diena.

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt