Miesto šventės rėmėjai

Apie Pabaisko skyrių

Renginių organizatorė Regina Černiauskienė, tel. nr. 8 646 90262, el.p.: reg.cer@gmail.com
Meno vadovas Marius Mikučionis, tel. nr. 8 652 21278, el. paštas mariumiku@gmail.com

Ukmergės rajono Varinės kaimas ribojasi su Ukmergės miesto teritorija. Mūsų regione yra Ukmergės Pašilės progimnazija, vaikų darželis, keletas stambių pramoninių objektų, Pašilės girininkija, gyvena virš tūkstančio gyventojų. Kultūros darbuotojai dirba ir kultūrinius renginius organizuoja Ukmergės rajono Varinės bendruomenės patalpose. Čia noriai buriasi vietos bendruomenė, nuolat vyksta kvilingo būrelio (vad. R. Černiauskienė) užsiėmimai.

Rengiamos šventės

Užgavėnės, Šeimų piknikas, Motinos diena, Joninės, rudens šventė „Bobų vasaros voratinklis“, Kalėdų šventės.

Vokalinis instrumentinis ansamblis „ŠILOJAS“ (vadovas Marius Mikučionis)

Ansamblio vokalistai susibūrė 2014-aisiais metais vadovo iniciatyva. Vėliau, nuo 2017 m., ansamblį papildė instrumentinė grupė (akordeonas, smuikas, tenorinė birbynė, liaudies būgnas). Kolektyvas dainuoja romansus, lietuvių liaudies, taip pat estradines dainas. Reguliariai dalyvauja Ukmergės kultūros centro ir jo skyrių organizuojamose šventėse (tradicinėje rajoninėje kaimo dainininkų šventėje „O tu dainuok“, romansų vakaruose Deltuvoje ir Dainavoje, Varinės bendruomenės organizuojamose renginiuose; 2019 m. pirmą kartą pasirodė liaudiškos muzikos šventėje „Grok, armonika“). Kolektyvas yra koncertavęs ir už Ukmergės rajono ribų: Bukonyse, Kulvoje, Upninkuose (Jonavos raj.); Kavarske, Kurkliuose (Anykščių raj.).

Folkloro ansamblis „VARINĖ“ (vadovas Marius Mikučionis)

Ansamblio kūrimosi užuomazgos siekia 2013 m., kai kolektyvas vadovo Mariaus Mikučionio iniciatyva pirmą kartą pasirodė rajoninėje folkloro šventėje „Padainuosim susiėję“, organizuotoje Deltuvos kultūros namuose. Ilgainiui ansamblis plėtėsi, tobulėjo, įsigijo moteriškus tautinius drabužius. Šiuo metu ansamblį sudaro 14 narių, kurių amžius – nuo 11 iki 85 metų. Ansamblis kasmet dalyvauja rajoninėje folkloro šventėje „Padainuosim susiėję“, taip pat Ukmergės kultūros centro organizuojamuose renginiuose.

„Varinės“ repertuaro pagrindą daugiausia sudaro Aukštaitijos regiono ir Ukmergės rajono tradicinės liaudies dainos. Išskirtinį dėmesį stengiamasi skirti Pašilės, Pabaisko krašto dainoms, – kai kurias jų ansamblio nariai patys užrašė.

 

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

Kultūros centro kasos darbo laikas:

II – V – 12:00 – 19:00 val.

Poilsio dienomis – 1 val. prieš renginį

ar kino filmą.

Pirmadienis – nedarbo diena.

Bilietai į kino filmus ir internetu.

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt