kovo
PATKPŠS
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Apie Vidiškių skyrių

 

Renginių organizatorė Janina Giedraitienė, tel. +370 646 91988, el.p.: jgiedraite@gmail.com
Renginių organizatorė Stasiūnienė Regina
Meno vadovė Stasė  Navickienė

Filialo istorija

Žinios apie Vidiškių kultūrinį gyvenimą siekia 1911 m. Tais metais buvo parodytas pirmas viešas vaidinimas, manoma, kad tai buvo pjesė „Šventoji Genovaitė“. Prieš antrąjį pasaulinį karą veikė įvairūs rateliai: Jaunalietuvių, jaunųjų ūkininkų, audimo, mezgimo, siuvinėjimo, siuvimo, kulinarijos. 1935-1939 metais kultūrinė veikla buvo organizuojama mokykloje. Jai vadovavo Edvardas Kukoška. 1937 m., kaip mena Stefa Gervinskienė, iškilmingai buvo paminėta Vasario16-oji: “Kelias nuo mokyklos iki bažnyčios buvo papuoštas. Eisena, nešdama degančius fakelus, ėjo prie bažnyčios, prie nepriklausomybės kryžiaus, kur vyko iškilmingas minėjimas. Eiseną lydėjo vietinis dūdų orkestras. Po minėjimo mokykloje vyko šventinis koncertas“.

1940 m. Vidiškiuose pradėtas rodyti kinas. Jį rodydavo aikštėje prie kapinių. 1941-1943 m. viename žydų name (dabar jo vietoje stovi kultūros namai) buvo įsteigtos dvi mokyklos klasės. Mokytojos L. Blusytė ir M. Dratauskaitė aktyviai užsiėmė meno saviveiklos puoselėjimu. Po karo kultūros darbuotojų nebuvo, todėl kultūrinę veiklą organizavo aktyvios mokyklos mokytojos. O. Briaunytė ėmė vadovauti ne tik mokinių chorui ir ansambliui, bet mokė ir suaugusius vidiškiečius šokių ir dainų. Dar veikė ir dramos būrelis. Atvažiuodavo su koncertais ir vaidinimais saviveiklininkai iš kitų valsčių. 1960 m. vietoj privataus Kivelio pastato buvo pastatyti nauji kultūros namai. Kultūros namų atidarymo metu buvo surengtas didelis koncertas, parodytas vaidinimas.

1958-1959 metais kultūros namuose dirbo G. Drimaitė. Tuo metu veikė pagyvenusių žmonių šokių, dramos rateliai. 1960 m. vietoj privataus nugriauto pastato buvo pastatyti nauji kultūros namai. Direktore dirbo Laskauskienė, o meno vadove R. Vaitkūnienė. Kultūros namų atidarymo proga buvo surengtas didelis koncertas, parodytas vaidinimas.

1961 m. susikūrė pučiamųjų orkestras, jam vadovavo A. Plankis. Veikė šokių ir dramos rateliai. Šiuo laikotarpiu buvo labai populiarūs festivaliai prie upės, kuriuos rengdavo kultūros darbuotojai kartu su rajono valdžia. Jų metu būdavo apdovanojami geriausi žemdirbiai, populiarios būdavo ir palydėtuvės į armiją. Nuo 1960 iki 1980 m. kultūros namuose vyko didelė darbuotojų kaita. Juose dirbo A. Kavalenkova, V. Uselienė, M.Aukštolytė, E Paulikonienė, R. Sabaliauskaitė, A. Karalienė, A Vaitaitienė, R. Zakarauskas. Veikė vyrų ir moterų ansambliai, dramos būrelis, kaimo kapela, literatų būrelis, estradinis ansamblis.

1980 m. sugrįžo dirbti R. Vaitkūnienė. Kultūros namams vadovavo St. Imbrasienė.     1985 m. susikūrė šokių ratelis, kuriam vadovavo G. Narušytė. Darbui su vaikais paskirta dirbti R. Jakubonytė. Meno vadovė Z. Kosmonienė subūrė etnografinį ansamblį, agitmeninę brigadą. Apie 1980 metus kultūros namuose veikė vyrų ir moterų ansambliai, dramos būrelis, kaimo kapela, literatų būrelis, estradinis ansamblis.

Nuo 1987 m. meno vadove dirba St. Navickienė. Kultūros namams 1990-2002 m. vadovavo A. Vaitkūnas, kurį pakeitė dabartinė vedėja J. Giedraitienė. Renginių organizatore dirba R. Stasiūnienė.

(Šie duomenys paimti iš G. Vaitkūnienės , ilgametės Vidiškių miestelio bibliotekininkės, išleistos knygelės „Vidiškių parapija“)

Įgyvendinami projektai

Kultūros darbuotojai kartu su miestelio bendruomene vykdė projektą  „Kultūrinių tradicijų puoselėjimas Vidiškių miestelio bendruomenėje“. Planuota vykdant projektą aprūpinti kapelą „Volungė“ naujais muzikos instrumentais ir sceniniais kostiumais. Šis projektas vykdytas per Žemės ūkio ministeriją. Pateikta paraiška Ukmergės VVG projektui „Vidiškių miestelio gyventojų bendruomeniškumo ugdymas, patrauklaus gyvenimo kaime kūrimas“. Šiuo projektu tikimės turėti galimybę surengti kokybiškas bendruomenių Joninių ir Šv. Baltramiejaus atlaidų šventes, pritraukti kuo daugiau miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų, užmegzti bendradarbiavimo ryšius ir pasisemti patirties iš Pamario krašto Kintų bendruomenės.

Meno saviraiškos kolektyvai:

 

Tradiciniai renginiai:

 

Amatai:

 

Santykiai su vietos bendruomene, mokykla, seniūnija

Glaudžiai bendradarbiaujame su bendruomene, biblioteka, tik labai gaila, kad biblioteka veikia vieną dieną savaitėje. Seniūnija pastovi pagalbininkė vykdant projektus ir organizuojant renginius. Bendradarbiaujam ir su mokykla bei parapija. Palaikome glaudžius ryšius su kitais filialais Ukmergės rajone, ne kartą vykome koncertuoti į Anykščių rajoną. Koncertavome Šerių bendruomenei ir Ažuožerių kultūros namuose.  Folkloro kolektyvas „Ulyčia“ – Tūkstantmečio dainų šventės dalyvis.

 

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

Kultūros centro bilietų kasos darbo laikas:

 

I-nedirba

II-V -14-19 val.
VI- VII – 1 val. prieš renginį
Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt