Nedirbs

Apie Žemaitkiemio skyrių

Meno vadovė – Alė Ališauskienė, tel. 8 646 92215, e. p. alevalai@gmail.com
Renginių organizatorė – Ala Bušinskienė (vaiko priežiūros atostogose)

Meno saviraiškos kolektyvai susibūrė 2012 m. ir nuolat dalyvauja Valų ir Žemaitkiemio vietos bendruomenių, rajono, šalies kultūriniame gyvenime, tenkina savo ir kitų kultūrinius, meninius saviraiškos poreikius, puoselėja savo krašto papročius ir tradicijas.

Tradiciniai renginiai:
Vasario 16 –oji, Motinos diena, Joninės, rajoninė liaudies muzikantų „Talaluškų“ šventė, Mindaugo karūnavimo šventė ant Berzgainių piliakalnio, Žolinių šventė, naujų koncertinių programų ir spektaklių premjeros.

Mėgėjų teatras „Plaštaka“ (vadovė Alė Ališauskienė)

Teatras savo stilistika artimas Klojimų teatrams. Pirmasis vaidinimas – A. Kazakevičienės „Kaip velnias akmenį nešė“ mėgėjų teatrų šventėje – konkurse „Klėtelė“, pelnė tarmiškiausio spektaklio nominaciją. Vietos, aplinkinių bendruomenių, kitų rajonų žiūrovų simpatijų sulaukė ir kiti vaidinimai: K. Čiplio – Vijūno vaidinimas sodžiui „Bobutės susipyko“, liaudies muzika praturtinti, kaimo buitį ir nuotaikingas istorijas atspindintys vaidinimai „Senmergių godos“, „Nei šis, nei tas, bet gal kas ir supras…“.

Sutartinių giedotojos „Šeimos sutartinė“ (vadovė Alė Ališauskienė)

Moterys savo veiklą pradėjo stovykloje „Sutartinės – darnos mokykla“, įkvėptos etnomuzikologės Daivos Račiūnaitės – Vyčinienės. „Šeimos sutartinės“ giedamos sutartinės skamba įvairių etnokultūrinių švenčių metu ir prisideda prie Aukštaitijos dainuojamųjų, šokamųjų sutartinių tradicijų puoselėjimo ir išsaugojimo.

Dainų ansamblis „Svaja“ (vadovė Alė Ališauskienė)

Ansamblis dainuoja romansinio pobūdžio dainas. Ansamblis pasirodo rajoninėse kaimo dainininkų, romansų šventėse, rengia menines programas kalendorinėms, tradicinėms, valstybinėms šventėms.

Vaikų ansamblis „Šypsena“ (vadovė Alė Ališauskienė)

Ansamblis savo pasirodymais džiugina vietos ir aplinkinių rajonų gyventojus. Vaikiškos dainelės skamba tradicinėje rajoninėje jaunųjų dainininkų šventėje „Tau, Mamyte“, koncertuose skirtuose Motinos, Tėvo dienai, kalendorinėse šventėse. Ansamblio „Šypsena“ dainų repertuaras platus – lietuvių liaudies dainos, piemenukų folkloras, lietuvių kompozitorių dainos.

Valų armonikieriai

Albinas Tamošiūnas, Romas Kovaliūnas ir Tadas Džiautas groja platų liaudies muzikos repertuarą. Polkomis, valsais, romansų melodijomis linksmina vietos, rajono, respublikos klausytojus. Valų armonikieriai nuolatiniai dalyviai liaudiškos muzikos šventėse, varžytuvėse „Armonikierių duetai“ Molėtuose. Armonikierių atliekami kūriniai skambėjo respublikinėje armonikierių šventėje „Antano armonika“ Širvintose, varžytuvėse „Armoniką tik paėmiau“ ir kt. renginiuose.

Ansamblis ,,Talalinė“ (vadovė Alė Ališauskienė)

Ansamblis susibūrė 2015 m. pabaigoje. „Talalinė“ dainuoja talaluškas (vienas iš vėlyvesnių dainuojamosios tautosakos žanrų), humoristines liaudies dainas, pasakoja pamokančias, nuotaikingas istorijas, vaidina anekdotines situacijas. „Talalinė“ ir mėgėjų teatras „Plaštaka“ rengia bendras muzikines – teatralizuotas programas ir taip linksmina vietos ir kitų rajonų gyventojus. Kiekvienais metais Talalinės dalyviai yra pagrindiniai vedėjai ir atlikėjai rajoninėje Talaluškų šventėje Valuose.

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

Kultūros centro kasos darbo laikas:

II – V – 15.00 – 19.30 val.

Poilsio ir švenčių dienomis –

1 val. prieš renginį ar kino filmą.

Pirmadienis – nedarbo diena.

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt