Derliaus šventės rėmejai

Fotokonkursas „Metų laikai mūsų akimis“

Dainavos kultūros namai kviečia fotografus mėgėjus sudalyvauti fotografijos konkurse . Konkursas skirtas lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms paminėti. Konkurso dalyvių nuotraukos turi atitikti temą “Metų laikai mūsų akimis”, rementis K. Donelaičio epine poema “Metai”, kurioje atskleidžiami žmogaus santykiai su gamta. Kaip gamtoje po pavasario ateina vasara, po to – ruduo ir pagaliau žiema, o paskui vėl viskas kartojasi iš naujo, taip ir žmogus, kaip ir augalas, gimsta, subręsta, duoda vaisius ir numiršta. Su pavasario stebuklu žmogus dvasiškai atgimsta, vasarą jis kimba į darbus, rudenį suvalo gamtos duotas gėrybes, o žiemą apmąsto savo dalią ir vėl rengiasi ateinančiam pavasariui – naujam metų laikų ir darbų ciklui.

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRO
DAINAVOS SKYRIUS

FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „METŲ LAIKAI MŪSŲ AKIMIS“
SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fotografijų konkursas „Metų laikai mūsų akimis“ (toliau – Konkursas) yra vienas iš renginių, skirtų paminėti Kristijono Donelaičio 305-ąsias gimimo metines.

2. Konkursas vyksta nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gruodžio 18 d. (imtinai).

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

4. Konkurso organizatorius – Ukmergės kultūros centro Dainavos skyrius (toliau – Organizatorius).

5. Konkurse gali dalyvauti visi Ukmergės rajono gyventojai – fotografai mėgėjai.

6. Konkursui siunčiamos skaitmeninės nuotraukos (failai) privalo atitikti šiuos reikalavimus:
• Nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Metų laikai mūsų akimis“.
• JPG formatas, ne mažiau kaip 1,5 MB. Dydis pikseliais ne mažesnis nei 3000 x 2000.
• Pageidautina, kad pagal dydį ir kitus parametrus tai būtų spaudai tinkamas failas.
• Failo pavadinimas turi būti suformuotas taip: nuotraukos pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė.
• Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.

7. Nuotraukas siųsti elektroniniu paštu drasute63@gmail.com ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 18 d. (imtinai).

8. Autorius Konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 4 nuotraukas (pagal metų laikus po 1 nuotrauką).

9. Kartu su nuotrauka (-omis) turi būti atsiųstas jos (-ų) pavadinimas (-ai), autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir / arba el. pašto adresas). Ar pateikti kitą informaciją (nuotraukos vieta, laikas, aprašymas, kas pavaizduota, ir t. t.), autorius sprendžia pats.

10. Autorius, pateikdamas nuotrauką (-as) Konkursui, patvirtina, kad yra šios (-ų) nuotraukos (-ų) autorius ir kad yra gavęs joje (-se) užfiksuotų asmenų sutikimą šią (-as) nuotrauką (-as) naudoti Konkurse. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys. Jeigu nuotraukoje (-ose) užfiksuotas nepilnamečio asmens veidas, dalyvis privalo atsiųsti tėvų/globėjų raštišką sutikimą leidžiantį viešinti nuotrauką (-as).

11. Autorius, pateikdamas nuotrauką (-as) Konkursui, patvirtina, kad nuotraukos (-ų) turinys nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.

12. Pateikdamas nuotraukas Konkursui, autorius automatiškai tampa Konkurso dalyviu bei sutinka su šio Konkurso sąlygomis.

13. Visos komisijos atrinktos nuotraukos bus eksponuojamos UKC Dainavos skyriaus parodoje.

14. Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles.

15. Konkursui sudaryta vertinimo komisija išrinks 4 nuotraukas-laureates, kurių autoriai bus apdovanoti gruodžio 27 d. 18:00 val. organizatoriaus organizuojamame renginyje “Užvėrus metų skrynią”, kuris vyks Dainavos kultūros namuose.

16. Organizatorius pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus pagal tam tikrus kriterijus.

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

Kultūros centro kasos darbo laikas:

II – V – 13.00 – 19.30 val.

Poilsio ir švenčių dienomis –

1 val. prieš renginį ar kino filmą.

Pirmadienis – nedarbo diena.

Bilietai į kino filmus ir internetu.

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt