Miesto šventės rėmėjai

Mėgėjų teatrai

Vaikų ir jaunimo teatro studija ,,NYKŠTUKAS“

Vadovė – Tamara Kvieskienė

Teatras susikūrė 1991 metais. Pirmą kartą į repeticiją susirinko 15 narių – įvairių miesto mokyklų moksleiviai.

Savo veiklą teatras pradėjo nuo nesudėtingų spektaklių: ,,Nykštukai nykštuke“ (1992 m.), ,,Nepaprastas gimtadienis“ (1993 m.), ,,Raganos miltai“ (1994 m.), ,,Suraskime lobį, vaikai“ (1995 m.), skirtų mažiesiems žiūrovams. Tuo metu teatras dar neturėjo savo patalpų, į Lietuvos moksleivių teatrų apžiūrą Utenoje su spektakliu ,,Nepaprastas gimtadienis“ 1993 m. vyko dar be pavadinimo. Todėl vykdami į vaikų teatrų šventę ,,Bildučiai“ Ignalinoje 1995 m., pirmieji aktoriai susimąstė, kaip gi turėtų vadintis teatras. Po diskusijų visi nusprendė, kad teatras turėtų vadintis ,,Nykštukas“ – darbštūs, maži žmogeliukai. O kadangi tuo metu visi buvo tokie – maži ir darbštūs, taip teatras ir gavo pavadinimą ,,Nykštukas“.

Per visus veiklos metus šiame teatre nemažai visko įvyko: keitėsi spektakliai, jų dekoracijos ir sceniniai kostiumai, o svarbiausia – užauga ne viena karta aktorių. Dabartinę teatro trupę sudaro trys amžiaus grupės, pradedant penkiamečiais ir baigiant aštuoniolikmečiais. Iš viso dalyvauja 42 nariai. Teatras jau pastatė virš 20 spektaklių, teatro archyve susikaupė nemažai diplomų, atminimo dovanėlių, suvenyrų, nuotraukų iš įvairių tarptautinių ir respublikinių festivalių.

Pats teatras taip pat organizuoja festivalį ,,Nenuoramos“, vaikų teatrų kūrybinę stovyklą ,,Padaužos teatre“. Teatras nuo 1999 m. turi ir savo patalpas – studiją, kurią padėjo įrengti jaunieji artistai.

Nuo 2002 m. teatro studija priimta į Lietuvos mėgėjų teatro sąjungą.

Teatras aktoriams ne vien spektaklių repeticijos. Kartais tiesiog susėdam, paplepam, pajuokaujam. Turiu būti jiems ne vien vadovė, bet ir draugė. Kitaip išnyks šiluma – scenoje bus šalta, dings noras kurti, žaisti.

Lėlių teatro studija ,,KATINAS MURKLYS”

Vadovė Natalija Kovarskienė

„Katino Murklio“ lėlių teatro studija savo veiklą pradėjo 1985 metais. Jos tikslas – populiarinti teatro veiklą, skatinti kultūros tęstinumą bei diegti šiuolaikines raiškos formas, organizuoti šventes, festivalius, ilgalaikius ir trumpalaikius teatrinės veiklos programos projektus, užtikrinančius kultūros tradicijų perimamumą ir tęstinumą.

Studijos lėlininkai aktyviai dalyvauja seminaruose, stovyklose, įvairiuose mokymuose aktualiais teatro, kultūros klausimais. Bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, rengia edukacines programas. Gastroliuoja su spektakliais po rajono, respublikos vaikų darželius, mokyklas. Dalyvauja teatro kultūros raidoje, jos pristatymu šalyje ir užsienyje. Kuria toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką, kurioje dalyviai turi galimybę rodyti iniciatyvą, veikti savarankiškai ir atrasti bendraminčių.

1988 m., 2008 m. ir 2016 m. Respublikinio lėlių teatrų konkurso „Molinuko teatras“ tapo laureatais, o 2010 m – diplomantais;
1993 m. dalyvavo vaikų teatro edukacinėje programoje Danijoje;
2000 m. – 2005 m. Rytų Lietuvos lėlių teatro šventės „Karūna“ dalyvis;
2007 m. ir 2010 m. lėlininkai dalyvavo tarptautiniame FOL organizacijos projekte „Jaunoji publika“ Prancūzijoje, Tarnau apskrityje;
2009 m. įteikta „Aukso paukštės“ nominacija – geriausiam lėlių teatrui ir vadovui;
2010 m. pasirodė respublikinėje lėlių teatrų šventėje „Vėjo arkliukas“ Širvintose;
2013 m dalyvavo Leonardo da Vinči mobilumo programoje Škotijoje;
2014 m. dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Lėlių teatras švietimo ir kultūros įstaigose“ bei tobulino bendrąsias ir specialias kompetencijas „Vaikų teatrai Dainų šventėse“;
2016 m. suorganizuotas II Respublikinis lėlininkų sąskrydis „Aukso Paukščių Rojus“, o vienas iš spektaklių pripažintas geriausiu kūrybiniu projektu „Etnosocializacijos elementai spektaklio „Buvo buvo, kaip nebuvo…“ kontekstuose“.
Plėtojant Lietuvos ir Islandijos kultūrinį bendradarbiavimą spektakliai buvo rodomi Islandijos lietuviams bei dalyvauta tarptautiniame projekte „Femina Art“ Prancūzijoje.

Teatro studija „63 KĖDĖS“

Vadovas ir režisierius Vytautas Česnaitis

Teatro studija „63 kėdės“ savo veiklą vykdo nuo 1986 metų. Pirmasis kūrybinis darbas – spektaklis pagal Kazio Sajos pjesę „Liepsnojanti kriaušė“. Nuo pat pradžių režisierius spektaklių statymui pasirinko nacionalinės dramaturgijos kryptį ir ta kryptimi kurdamas žiūrovams pristatė šiuos spektaklius: „Mūsų gerasis“ (1990 m.), „Stebuklingas daktaras“ (1992 m.), „Amerika pirtyje“ (1994 m.) ir kt.

1995 m. bendraminčių pastangomis buvo pastatytas ir miesto piliakalnio papėdėje parodytas netradicinis St. Keblo spektaklis „Mūšis ties Vilkmerge“. Jau kitais metais žiūrovai išvydo dar vieną netradicinį pastatymą – spektaklį pagal Kęstučio Česnaičio pjesę „Mirtininkas“. 1998 m. pasirodė jau ir poetinio teatro žanro spektaklis – „Stazdo godos“.

Po 2000 metų pastatyti šie spektakliai: „Bobutės susipyko“, „Vilkmergės ragana“, „Žiurkių vaiko laimė“, „Pauzės donelaitiškiems rūpesčiams“, „Trys mylimos“ ir kt.

Įsimenančios teatro studijos kelionės su spektakliais: vaidinta ne tik Ukmergės miesto ar rajono ribose. Kolektyvas dalyvavo festivaliuose ir šventėse Naujojoje Akmenėje, Varėnoje, Anykščiuose, Ignalinoje, Kretingoje, Utenoje, Švenčionėliuose ir kt. Taip pat kelis kartus vaidinta Punske ir Suvalkuose (Lenkija), dalyvauta tarptautiniame festivalyje Limbaži (Latvija) ir Estijoje.

Šiuo metu teatro studijos režisieriaus planuose naujas spektaklis, statomas pagal K. Sajos pjesę „Baimė“.

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

Kultūros centro bilietų kasos darbo laikas:

 

Nuo gegužės 16 d. bilietų kasa dirbs

1 valandą prieš kino seansą.

Bilietai į kino filmus ir internetu.

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt