Nedirbs

Apie III Antakalnio skyrių

Renginių organizatorė –
Meno vadovas – Marius Mikučionis, tel. 8 652 21278

Istorija

1950 m. kaimuose pradėjo atidarinėti klubus-skaityklas pas gyventojus, kurių namuose buvo erdvesnės seklyčios. Pirmasis klubas-skaitykla, buvo atidarytas Petrašiūnų kaime pas Šinkūnus, taip pat Alionių, Miliukų kaimuose pas Guobius.

1957 m. panaikinus klubus-skaityklas, III Antakalnio k., suremontavus buvusio dvaro vieną iš pastatų, buvo atidaryti kultūros namai, pavadinti – Steponavos kultūros namais. Taip tuomet vadinosi apylinkė. Tai buvo labai erdvūs, su didele sale, scena, pagalbiniais pastatais kultūros namai. Pirmąja direktore dirbo Mozūraitė, vėliau – Gražina Pavidytė, Vlada Vilkauskaitė, Genė Grinevičiūtė.

1962-1964 m. kultūros namuose dirbo Nijolė Bomeilytė-Keburienė. Tai buvo laikas, kai reikėdavo patiems darbuotojams eiti per kaimus rinkti mokesčius, kad turėtų pinigų išsimokėti atlyginimams, užsakinėti laikraščius. Net važiuodavo į mišką su darbininkais atsivežti malkų kultūros namams.

1963 m. paskirta dirbti Marytė Masionytė – specialistė, baigusi Ukmergės muzikos mokyklą. Labai pagerėjo ir palengvėjo darbas, veikė šokių būrelis, ansamblis, dramos būrelis. Vėliau darbuotojai labai keitėsi, ilgiausiai 15-20 metų dirbo Regina Majienė.

Rengiamos šventės

Netradicinio sporto čempionatas, Kaziuko mugė, Adventinis skaistaturgis, tradicinės lietuvių ir valstybinės šventės.

„III Antakalnio kaimo bendruomenės moterų vokalinis ansamblis „Retro“ (vadovas Marius Mikučionis)

Ansamblis susibūrė 2016 m. balandžio mėn. Ansamblio repertuare romansai, estradinės dainos. Ruošiamasi atlikti ir liaudiškas melodijas, kolektyvas pasisiuvo tautinius rūbus. Jau koncertavo rajono renginiuose, aplankė Krikštėnus, Dainavą, Deltuvą. Dainavoje romansų šventėje „Paklydėlis vėjas išdainuos tavo ilgesį“ buvo apdovanotas žiūrovų simpatijų prizu.

Skyriuje groja kapelija „Provincija“, dainuoja ir groja Mikalauskų šeima. Kolektyvų vadovas – Alvydas Padriezas. Mikalauskų šeima su kapelija pasirodė rajono kapelų šventėje „Ir atėjo subatėlė“ Deltuvoje, tradicinėje šventėje „Grok, armonika“ Ukmergėje, koncertavo Lyduokių bendruomenei, yra ypač laukiami III Antakalnio bendruomenės renginiuose.

 

 

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas nuo 2021 04 30:

III – V – 17.00 – 19.30 val.

VI – VII – 12.30 – 18.30 val.

I – II – ne darbo diena

Bilietus kviečiame pirkti

internetu kc.ukmerge.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt