Nedirbs

Apie Vidiškių skyrių

Renginių organizatorė – Janė Giedraitienė, tel. 8 646 91988, e. p. jgiedraite@gmail.com
Renginių organizatorė Rečionių k. – Rita Čižiūnienė, tel. 8 696 35542, el .p. rciziuniene@gmail.com

Meno vadovas – Edvinas Kanėta

Istorija

Žinios apie Vidiškių kultūrinį gyvenimą siekia 1911 m. Tais metais buvo parodytas pirmas viešas vaidinimas, manoma, kad tai buvo pjesė „Šventoji Genovaitė“. Prieš antrąjį pasaulinį karą veikė įvairūs rateliai: Jaunalietuvių, jaunųjų ūkininkų, audimo, mezgimo, siuvinėjimo, siuvimo, kulinarijos. 1935-1939 metais kultūrinė veikla buvo organizuojama mokykloje. Jai vadovavo Edvardas Kukoška. 1937 m., kaip mena Stefa Gervinskienė, iškilmingai buvo paminėta Vasario16-oji: “Kelias nuo mokyklos iki bažnyčios buvo papuoštas. Eisena, nešdama degančius fakelus, ėjo prie bažnyčios, prie nepriklausomybės kryžiaus, kur vyko iškilmingas minėjimas. Eiseną lydėjo vietinis dūdų orkestras. Po minėjimo mokykloje vyko šventinis koncertas“.

1940 m. Vidiškiuose pradėtas rodyti kinas. Jį rodydavo aikštėje prie kapinių. 1941-1943 m. viename žydų name (dabar jo vietoje stovi kultūros namai) buvo įsteigtos dvi mokyklos klasės. Mokytojos L. Blusytė ir M. Dratauskaitė aktyviai užsiėmė meno saviveiklos puoselėjimu. Po karo kultūros darbuotojų nebuvo, todėl kultūrinę veiklą organizavo aktyvios mokyklos mokytojos. O. Briaunytė ėmė vadovauti ne tik mokinių chorui ir ansambliui, bet mokė ir suaugusius vidiškiečius šokių ir dainų. Dar veikė ir dramos būrelis. Atvažiuodavo su koncertais ir vaidinimais saviveiklininkai iš kitų valsčių. 1960 m. vietoj privataus Kivelio pastato buvo pastatyti nauji kultūros namai. Kultūros namų atidarymo metu buvo surengtas didelis koncertas, parodytas vaidinimas.

1958-1959 metais kultūros namuose dirbo G. Drimaitė. Tuo metu veikė pagyvenusių žmonių šokių, dramos rateliai. 1960 m. vietoj privataus nugriauto pastato buvo pastatyti nauji kultūros namai. Direktore dirbo Laskauskienė, o meno vadove R. Vaitkūnienė. Kultūros namų atidarymo proga buvo surengtas didelis koncertas, parodytas vaidinimas.

1961 m. susikūrė pučiamųjų orkestras, jam vadovavo A. Plankis. Veikė šokių ir dramos rateliai. Šiuo laikotarpiu buvo labai populiarūs festivaliai prie upės, kuriuos rengdavo kultūros darbuotojai kartu su rajono valdžia. Jų metu būdavo apdovanojami geriausi žemdirbiai, populiarios būdavo ir palydėtuvės į armiją. Nuo 1960 iki 1980 m. kultūros namuose vyko didelė darbuotojų kaita. Juose dirbo A. Kavalenkova, V. Uselienė, M.Aukštolytė, E Paulikonienė, R. Sabaliauskaitė, A. Karalienė, A Vaitaitienė, R. Zakarauskas. Veikė vyrų ir moterų ansambliai, dramos būrelis, kaimo kapela, literatų būrelis, estradinis ansamblis.

1980 m. sugrįžo dirbti R. Vaitkūnienė. Kultūros namams vadovavo St. Imbrasienė.     1985 m. susikūrė šokių ratelis, kuriam vadovavo G. Narušytė. Darbui su vaikais paskirta dirbti R. Jakubonytė. Meno vadovė Z. Kosmonienė subūrė etnografinį ansamblį, agitmeninę brigadą. Apie 1980 metus kultūros namuose veikė vyrų ir moterų ansambliai, dramos būrelis, kaimo kapela, literatų būrelis, estradinis ansamblis.

Nuo 1987 m. meno vadove dirba St. Navickienė. Kultūros namams 1990-2002 m. vadovavo A. Vaitkūnas, kurį pakeitė dabartinė vedėja J. Giedraitienė. Renginių organizatore dirba R. Stasiūnienė.

(Šie duomenys paimti iš G. Vaitkūnienės, ilgametės Vidiškių miestelio bibliotekininkės, išleistos knygelės „Vidiškių parapija“)

Tradiciniai renginiai:

Šiandien skyrius suorganizuoja iki 30 renginių per metus. Renkama kraštotyrinė medžiaga, vystomi ir demonstruojami tradiciniai amatai – pinamos aukštaitiškos juostos, mezgamos riešinės, raštuotos kojinės.

Skyriuje vykdomas projektas „Mano spintoje tautinis kostiumas“. Paruošta tautinio kostiumo detalių paroda. Ji buvo demonstruojama Vidiškių kultūros namuose, Šventupės kultūros namuose ir bibliotekoje, Vidiškių pagrindinės mokyklos muziejuje, Jasiuliškio globos namuose. Kartu su paroda pristatomas autentiškas aukštaitiškas tautinis kostiumas, pasakojama kaip jį įsigyti ar pasigaminti. Nagingos skyriaus darbuotojos pačios pagamino originalių detalių folkloro kolektyvo narių kostiumams.

Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursui „Tramtatulis“ yra nuolat ruošiami vaikai. Jie pristato Vidiškių krašto tarmę ir tautosaką.

Palaikomi glaudūs ryšiai su miestelio bendruomene, seniūnija, mokykla, parapijos klebonu, kitais rajono kultūros namais.

Tradiciniai renginiai

Didžioji miestelio šventė Šv. Baltramiejaus atlaidai, pagrindinės lietuvių tautinės ir valstybinės šventės.

Kolektyvai

Vaikų ir suaugusių skaitovų būrelis (vadovaujamas Janės Giedraitienės)

Folkloro kolektyvas “Ulyčia”

Kolektyvas puoselėja krašto etninę kultūrą, atlieka liaudies dainas, šokius, ratelius, žaidimus, dalyvauja respublikinėse Dainų šventėse, nuolat koncertuoja rajone ir jo ribų.

Kapela ”Volungė”

Mišrus ansamblis

Moterų ansamblis

Vyrų ansamblis

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas nuo 2021 09 01:

II – V – 15.00 – 19.30 val.

VI – VII – 1 val. prieš kino filmą ar renginį.

I – ne darbo diena

Bilietus kviečiame pirkti

internetu kc.ukmerge.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt