Nedirbs

Birželio 14-ąją pagerbti tremtiniai

1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą – Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkstančių Lietuvos piliečių. Iš viso 1941–1952 metais iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000 iš jų žuvo.

Birželio 14 d. paskelbta Gedulo ir vilties diena. Šią dieną Lietuvoje minimi ištremti Lietuviai. Renginiai prasidėjo visuotine tylos minute vidudienyje. Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje atidaryta dokumentų paroda „Stovi šiaurėje vienišas kryžius“. Vakarop švč. Trejybės bažnyčioje, paaukojus šv. mišias, prie paminklo „Lituania Restituta“ išsirikiavo savanoriai, ukmergiškiai registravosi akcijai „Ištark. Išgirsk. Išsaugok.“

Sveikindamas susirinkusius rajono meras Rolandas Janickas paminėjo, kad tik atmintis leidžia prisiminti pamokas. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo pirmininkė Aldona Kalesnikienė sakė, kad „Juodojo birželio“ tragedija tapo lietuvių tautos istorinės patirties dalimi. Tik tremtinių tarpusavio parama, tikėjimas ir viltis padėjo išgyventi, pakelti žiaurius tremties išbandymus. Skausmo, kančios, neteisybės ir teroro prisiminimai – tai ne skundas, ne šauksmas kerštui, o kvietimas šiandien atrasti daugiau solidarumo, paprastumo ir žmogiškumo.

Susirinkusiems dainavo Kultūros centro mišrus choras „Tremtinys“ (vad. Julė Juodienė), Želvos gimnazijos mokinių ansamblis (vad. Vilmantas Driukas), Kultūros cento Dainavos skyriaus meno vadovė Loreta Talutienė.

Tremtinių pavardes skaitė rajono meras, šauliai, tremtiniai, į akciją susirinkę žmonės. Buvo perskaitytos 2749 tremtinių iš Ukmergės rajono pavardės. Visi skaičiusieji tremtinių pavardes dovanų gavo ukmergiškės Aldonos Matulkaitės knygą „Igarkos tremtiniai“.

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas nuo 2021 09 01:

II – V – 15.00 – 19.30 val.

VI – VII – 1 val. prieš kino filmą ar renginį.

I – ne darbo diena

Bilietus kviečiame pirkti

internetu kc.ukmerge.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt