Nedirbs

Kultūros centras dalyvauja tarptautiniame projekte

Šiais metais Ukmergės kultūros centras dalyvauja tarptautiniame projekte „Gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per Lietuvos – Lenkijos etnokultūrą“ (LT-PL-2S-159). Visus 2018 metus truksiančio projekto partneriai – Šilalės kultūros centras, Ukmergės kultūros centras ir Punsko etninės kultūros draugija.

Kovo 19 d. Ukmergėje vyko projekto partnerių atstovų susitikimas, kuriame dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro scenos režisierė (etnografijai) Ilona Raudonienė, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė Aldona Wojciechovska ir Ukmergės kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė. Susitikimo metu aptarti projekto administravimo, veiklos bei programos svarbiausi aspektai, derinamos artimiausių susitikimų datos, dalijamasi patirtimi, kaip sėkmingai įgyvendinti tarptautinį projektą.

Kovo 22-26 dienomis 10 ukmergiškių dalinosi gerąją patirtimi Šilalėje. Į Šilalę vykoKultūros centro direktorė Rasa Graužinienė ir Kultūros centro etnokultūros specialistė Vilma Mulevičiūtė – Sabaliauskienė, keturios merginos iš liaudiškų šokių kolektyvo „Vilkmergė“, Kultūros centro Žemaitkiemio skyriaus meno vadovė Alė Ališauskienė su dukra. Važiuoti pakviesti ir du vaikinai.

Susitikime pristatytas Aukštaitijos kraštas, jo sutartinės, aukštaitiškas tautinis kostiumas. Jaunimas dalyvavo šokių pamokose, užsiėmimuose, edukacijose, ukmergiškiai gaminosi nesudėtingus liaudies instrumentus – švilpynę, skudutį, sekminių ragelį, mokėsi groti bandonija, smuiku, kanklėmis. Merginos, dieną pasimokiusios groti kanklėmis, vakare jau pagrojo kūrinį.

Kaip pasakojo Kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė, tai jau ne pirmasis dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. Šio projekto vykdymo metu vyks keletas susitikimų, kurių metu bus dalijamasi gerąją patirtimi. Taip pat bus reklamuojami savo krašto turistiniai objektai, kuriuos atvykę žmonės galėtų apžiūrėti. Bus sukurtas bendras turistinis maršrutas.

Kalbant apie ateitį direktorė paminėjo, kad gegužės mėnesį penki ukmergiškiai važiuos į Punską. Punskiečiai atvyks į mūsų šventę „Visa Lietuva šoka“ rugsėjo mėnesį. Į Punske rugpjūčio 15 dieną vyksiančią Žolinės šventę vyks du Ukmergės kultūros centro kolektyvai.

Projekto ,,Gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per Lietuvos-Lenkijos etninę kultūrą” įgyvendinimas

Nuo 2018 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, Ukmergės kultūros centras ir Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija įgyvendina projektą ,,Gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per Lietuvos-Lenkijos etninę kultūrą”.

Projekto metu jau įgyvendinti dveji gerosios patirties mainai: pirmieji įvyko Šilalėje, antrieji -Punske. Mainuose dalyvavo 50 etninės kultūros puoselėtojų. Mainų metu dalyviai apsikeitė gerąja patirtimi, mokėsi dainuoti liaudies dainas, šokti, pasigaminti nesudėtingus liaudies instrumentus, austi, pinti tautines juostas ir pan. Projekto dalyviai džiaugėsi turėdami galimybę susipažinti su abiejų šalių etnine kultūra, papročiais, tradicijomis, gamtiniu, kultūriniu ir kulinariniu paveldu.

Projekto metu įvyko keturi projekto partnerių atstovų susitikimai. Pirmojo susitikimo metu aptarti projekto administravimo, veiklos bei programos svarbiausi aspektai, derinamos artimiausių susitikimų datos, dalijamasi patirtimi, kaip sėkmingai įgyvendinti tarptautinį projektą. Antrojo susitikimo metu aptarta etninės kultūros švenčių koncepcija, projekto partneriai diskutavo apie tai, kaip švenčiamos etninę kultūrą puoselėjančios šventės, kurios iš jų populiariausios ir labiausiai mėgstamos turistų, prie kokių svarbių gamtos ir kultūrinio paveldo objektų jos organizuojamos. Pasidalinta vaizdine medžiaga, idėjomis, pastebėjimais apie etninius kiekvienos šalies idealus, simbolius, istoriją, kalbą, religiją, identitetą.

Atstovės Ilona Raudonienė (Šilalės r. savivaldybės kultūros centro scenos režisierė (etnografijai), Rasa Graužinienė (Ukmergės kultūros centro direktorė), Aldona Wojciechowska (Lenkijos lietuvių etninės draugijos pirmininkė) sudarė bendrą etninės kultūros švenčių programą, kuri apima visus tris partnerių regionus: Šilalę, Ukmergę, Punską. Partneriams aptarus visas svarbiausias etninę kultūrą puoselėjančias šventes sudarytas net 21 etnokultūrinės šventės kalendorius, kuris paviešintas lankstinukų forma. Jungtinė švenčių programa lengviau padės turistams susidaryti pirmąjį įspūdį apie tradicines šilališkių, ukmergiškių bei Punsko Lenkijos lietuvių organizuojamas šventes, prisidės prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudaus bendradarbiavimo abipus sienos.

Trečiojo ir ketvirtojo susitikimo metu partneriai sudarinėjo bendrą etnokultūrinį turizmo maršrutą. Maršrute numatyti gamtinio ir kultūrinio paveldo objektai, šventės, susijusios su tos vietos kultūriniu bei gamtiniu paveldu. Projekto šalių atstovai tikisi, kad sukurtas bendras jungtinis etninės kultūros turizmo maršrutas padidins turistų skaičių Šilalės, Ukmergės bei Punsko kraštuose, populiarins etninės kultūros šventes bei vietos gamtinį ir kultūrinį paveldą. Maršrutas pateiktas lankstinukų forma bei lengvai pasiekiamas elektroninėje erdvėje, kurioje kiekvienas galės nesudėtingai rasti norimas aplankyti vietas (www.kc.ukmerge.lt).

Vienas iš pagrindinių projekto partnerių nusimatytų tikslų – turistų pritraukimas į lankytinas vietas ir etninės kultūros šventes. Šventės pradėtos organizuoti nuo birželio mėnesio ir tęsis iki lapkričio mėnesio. Į etninės kultūros šventes ir gamtinio paveldo objektus tikimasi pritraukti per 15780 dalyvių.

Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas ir Ukmergės rajono savivaldybė

Straipsnio autorė – Šilalės r. savivaldybės kultūros centro kultūros projektų vadovė Guoda Juškaitė

Nuotraukos straipsnio autorės ir Ukmergės kultūros centro reklamos-informacijos specialisto Dainiaus Vyto

     

 

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas nuo 2021 09 01:

II – V – 15.00 – 19.30 val.

VI – VII – 1 val. prieš kino filmą ar renginį.

I – ne darbo diena

Bilietus kviečiame pirkti

internetu kc.ukmerge.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt