Nedirbs

Pagerbti Dainų šventės kolektyvų vadovai

Atėjus rudeniui ir vėl prasidėjus kolektyvų repeticijoms Kultūros centre ir mokymo įstaigose buvo pagerbti ir apdovanoti Lietuvos 100-mečio Dainų šventės „Vardan Tos…“ kolektyvų vadovai.

Puikiai pavykusios šventės pagrindinius dalyvius Nacionalinio kultūros centro padėkomis ir medaliais apdovanojo rajono meras Rolandas Janickas. Sveikindamas susirinkusius, jis padėkojo už sukurtą Dainų šventės dvasią ir ,išreikšdamas pagarbą, nusilenkė. Kultūros centro kolektyvams jo direktorė Rasa Graužinienė įteikė padėkos raštus, mokyklų kolektyvų vadovams padėkos raštus įteikė savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas.

Jubiliejinėje, dvidešimtojoje, 2018 metų Dainų šventėje, skirtoje Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, kartu su įvairiais šalies kolektyvais dalyvavo ir 25 ukmergiškių kolektyvai, kuriuose šoko, dainavo ar vaidino apie šešis šimtus ukmergiškių.

Folkloro dienoje „Didžių žmonių žemė“, skirtoje tradicinei kultūrai, šoko ir dainavo Kultūros centro folkloro ansambliai: „Dagilėlis“ (vad. Jūratė Martinkutė), „Pyniava“ (vad. Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė), Sližių skyriaus folkloro ansamblis „Siemanys“, Sližių skyriaus vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis (abiejų ansamblių vadovė Stasė Novikienė), Liaušių skyriaus folkloro ansamblis „Ievužė“ (vad. Aldona Četkauskaitė), Vidiškių skyriaus folkloro ansamblis „Ulyčia“ (vad. Stasė Navickienė), Taujėnų skyriaus folkloro ansamblis „Lingela“ (vad. Nijolė Janulienė), Veprių skyriaus folkloro ansamblis „Geldutė“ (vad. Algimina Uselienė), Želvos skyriaus armonikieriai (vad. Vaclovas Butkus). Vokalinių ansamblių koncerte „Dėl žalio ąžuolyno“ dainavo Kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Cantilena“ (vad. Daiva Petrikienė) ir mišrus vokalinis ansamblis „Klasika“ (vad. Jūratė Martinkutė). Teatro dienoje „Sau, tautai, žmonijai“ pasirodė Kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija „Nykštukas“ (vad. Tamara Kvieskienė) bei lėlių teatro studija „Katinas Murklys“ (vad. Natalija Kovarskienė).

Šokių dienoje „Saulės rato ritimai“ kartu su devyniais tūkstančiais šokėjų liaudiškais raštais veją margino Antano Smetonos gimnazijos modernaus šokio grupė (vad. Lina Nefienė), Kultūros centro merginų liaudiškų šokių kolektyvas „Vilkmergė“ (vad. Regina Zabielienė), Kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Eglūnas“ (vad. Virginija Butvilavičienė).

Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerte „Vario audra“ grojo Meno mokyklos muzikos skyriaus Pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Ričardas Kamarauskas). Ansamblių vakare „Tėvyne mūsų“ grojo Meno mokyklos muzikos skyriaus liaudiškos muzikos kapela (vad. Jonas Bareikis).

Pagrindiniame šventės renginyje – Dainų dienoje „Vienybė težydi!“ kartu su dvidešimt tūkstančių dalyvių dainavo Meno mokyklos muzikos skyriaus jaunių choras (vad. Giedrė Karklelytė), Dukstynos pagrindinės mokyklos jaunių choras (vad. Vilma Retienė), Antano Smetonos gimnazijos mišrus jaunimo choras (vad. Jūratė Martinkutė), Kultūros centro mišrus choras „Vyturys“ (vad. Antanas Pocius), Kultūros centro moterų choras „Žemyna“ (vad. Neringa Valinskienė), Kultūros centro mišrus choras „Magnificat“ (vad. Regina Ališauskaitė) ir Kultūros centro mišrus politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremtinys“ (vad. Julė Juodienė).

Šventėje dalyvavo žolininkė Rasa Šimonienė, tautodailininkė Regina Žvirblienė, gamtos balsų mėgdžiotoja Gražina Gabrilavičienė.

Kaip pasakojo Kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė, visi šventėje dalyvavę ukmergiškių kolektyvai buvo aukšto lygio. Nes pasirengti šventei – pastatyti spektaklį pagal Vydūną ar paruošti unikalią programą koncertui „Didžių žmonių žemė“ buvo labai sudėtinga. Bet kolektyvai programas parengė – Dainų šventė tapo kulminacija pasiruošimui, trukusiam kelis metus.

Šventėje dalyvavo visi rajono folkloro kolektyvai. O iš 20 šventėje dalyvavusių vokalinių ansamblių Ukmergę atstovavo du – „Klasika“ ir „Cantilena“. Pasak direktorės, „tai didžiulė garbė“.

Šventinėse eitynėse ukmergiškiai buvo išskirtiniai – atspindėjo didį rajono žmogų, Prezidentą Antaną Smetoną. Matydami jį žiūrovai šypsojosi – taip buvo pakelta visų nuotaika.

Baigdama pokalbį direktorė paminėjo, kad 2018 metų Dainų šventė yra atspirties taškas dirbti iki sekančios šventės.

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas nuo 2021 09 01:

II – V – 15.00 – 19.30 val.

VI – VII – 1 val. prieš kino filmą ar renginį.

I – ne darbo diena

Bilietus kviečiame pirkti

internetu kc.ukmerge.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt