Nedirbs

Plačiavai – 65-eri

Ne aukšti kalnai, ne žali slėniai ar sraunios upės lemia krašto grožį, o paprasti žmonės, kilniais darbais gražinantys ir garsinantys savo tėviškę, prisimenantys saviškius, norintys susitikti, pasidžiaugti, dainą sudainuoti, ašarą nubraukti, širdį nuraminti. Tik kitur gyvendamas supranti gimtinės žavesį, tik tada suvoki kas yra tėvų namai. O laikas negailestingai bėga pirmyn. Anapilin išeina žmonės, iš žemėlapių dingsta vietovių pavadinimai. Tada atsiranda noras nupūsti užmaršties dulkes ir visą tai, kas buvo, užfiksuoti ir perduoti ateities kartoms.

Virš 200 šimtų žmonių, buvę ir esami plačiaviškiai, iš visos Lietuvos, nuo Klaipėdos lig Visagino, liepos 21 d. suvažiavo, sugužėjo, į kraštiečių susitikimą „Čia gimėm, čia augom…“ gimtojoje Plačiavoje. Plačiavoje, į kurią prieš 65 metus atvažiavo jų tėvai, seneliai. Atvažiavo dirbti ir gyventi, taip sakant, ant plyno lauko. Ir dirbo: statė namus, kūrė šeimas…

Šiandien mes, jų vaikai, anūkai, senieji ir naujai atvykę gyventojai, rūpinamės gimtąja Plačiava, tvarkome, puošiame, gražiname ir su dideliu pasididžiavimu galime pasakyti: šitą kaimą įkūrė mūsų tėvai ir seneliai. Ir kaip duoklę, šventam jų atminimui, atidengėme paminklinį akmenį Plačiavos kaimo įkūrimui atminti. Mintis, pastatyti paminklinį akmenį, gimė Genovaitei Gutauskienei, šios idėjos iniciatorei. Atidengti paminklinį akmenį paprašėme Leonoros Gabrilavičiūtės ir Gintauto Kielos, padėjusiems šią idėją įgyvendinti, bei kraštiečio Roberto Paulausko, kurio tėvai buvo vieni iš pirmųjų 1953 m. atvykusiųjų į Plačiavą dirbti ir gyventi.

Nevardinom pavardėm čia gyvenusių ir amžinybėn išėjusių, jų daug. Jų darbus ir nuopelnus Plačiavai ir šventą jų atminimą pagerbėme tylos minute, nusilenkėme Plačiavos praeičiai. Viskas kas buvo, buvo savo laiku – nebėra pašto, mokyklos, valgyklos, durpyno kontoros, o ir pačio durpyno, nuo kurio viskas prasidėjo, nebėra. Bet kaime gyvenimas tęsiasi: žmonės dirba ir pramogauja, augina vaikus, kurie tęs mūsų kaimo istoriją. Vaikų kaime nemažai! Ir visi jie, balionais nešini, atskubėjo, eilėraščiais ir dainelėmis pasveikinti kaimą, gražaus 65 metų jubiliejaus proga.

Po iškilmingos paminklinio akmens atidengimo ceremonijos, Ukmergės kultūros centro Žeimių skyriaus renginių organizatorė Sigita Ališauskienė pakvietė visus į kultūros namų kiemą. Sudainavę dainą „Giminės“, pagerbėme vyriausius kaimo gyventojus švenčiančius 90 – ties metų jubiliejų – Julių Jančiauską, Birutę Mažeikienę ir Janiną Gineikienę. Beje, J. Gineikienė prieš tris metus sulaukė ypatingo įvertinimo – 2015 m. šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Septynis vaikus tiesiais gyvenimo keliais išleidusi J. Gineikienė į Plačiavą atsikėlė gyventi 1955 m. ir dirbo durpyne iki pat pensijos. Įteikėme jiems po tautinę juostą ir medalį „Plačiavai 65“. Pasveikinome ir jauniausią kaimo gyventoją. Tai 3 mėnesių Tėja Orlingytė. Po gėlės žiedą įteikėme ir mūsų kaimo senjoroms. Šventėme dvigubą šventę: tai Plačiavos 65–tį ir kaimo kultūrinio gyvenimo 60–tį.

Prisiminėme ir pagerbėme mūsų kaimo šviesuolius, auklėtojus, mokytojus, kultūros darbuotojus. Nebėra tarp mūsų kaimo šviesuolių – darželio auklėtojos Henrikos Samsonienės, mokytojų Jadvygos Sakalauskienės, Monikos Artmonienės, Apolonijos Grigonytės, kino operatorės Danutės Sabaliauskienės, kultūros darbuotojos Gertrūdos Karoblienės-Visockienės. Kiek daug, per 60 metų, netekome artistų, dainininkų, muzikantų, šokėjų – nesuskaičiuosi, jų tikrai daug, bet jų darbas ir nuopelnai mūsų kaimui, ir ne tik kaimui, žinomi, ir tikrai nenueis užmarštin.

Įteikėme padėkas už auklėjamąjį ir kultūrinį indėlį buvusioms darželio, mokyklos, bibliotekos, kultūros darbuotojoms – Anelei Morkūnienei, Onai Žižienei, Elvyrai Imbrasienei, Genovaitei Kilbauskienei, Nijolei Kuorienei, Ritai Čižiūnienei, ir mūsų kaimo daktarytei, seniūnaitei Elvyrai Vaičiūnienei. S. Ališauskienė dėkojo buvusiems ir esamiems artistams, dainininkams, su kuriais teko garbė kartu dainuoti, vaidinti, šokti, jų irgi nemažas pulkas, kolegoms Genovaitei Gutauskienei ir Algirdui Lasiui, ir žinoma mūsų kaimo vaikams, kurie noriai dalyvauja kultūriniame kaimo gyvenime.

Buvusi meno vadovė Rita Čižiūnienė prisiminė darbo metus Plačiavoje ir pasidžiaugė, kad jos indėlis į kultūrinį Plačiavos gyvenimą, nenuėjo veltui: jos buvusios, mažosios dainininkės Gitana Čyvienė, Genovaitė Gutauskienė, Sigita Ališauskienė užaugo ir toliau dalyvauja Plačiavos kultūriniame gyvenime.

Prisiminimais dalinosi ir savo rankų darbus bendruomenei dovanojo buvusi plačiaviškė Stefanija Paulauskaitė-Varkavičienė. Genė Žižytė-Jočienė ir jos brolis Vaclovas Žižys pasakojo apie Plačiavos durpyno pradžią, pasakojo, kad jų tėvų namuose, kuriuose tebegyvena G. Jočienė, buvo įsikūrusi pirmoji Plačiavos durpyno kontora, apie pirmąjį vadovą Joną Pečkį.

Pagerbti labiausiai kaimui nusipelniusius žmones ir įteikti jiems padėkas, atvyko Pivonijos seniūnijos seniūno pavaduotoja Aušrinė Ašembergienė. Seniūno vardu kalbėjusi ir perdavusi nuoširdžiausius linkėjimus sakė: Plačiavai 65, kultūrai 60 – dvigubas, neeilinis įvykis kaime, o kiekvienas kaimas, kiekvienas žmogus turi savo istoriją. „Kaimą kokį šiandien turite jūs, tai ilgo ir nenutrūkstamo darbo vaisius, todėl seniūnas nuoširdžiai dėkoja už kūrybiškumą, iniciatyvumą, aktyvią visuomeninę veiklą bei ilgametį patikimą bendradarbiavimą gražinant kaimą“ – sakė A. Ašembergienė. Sveikinimų ir dovanų sulaukėme iš kaimyninės Laičių, III Antakalnio kaimo bendruomenių. Pagerbėme ir padėkos raštais bei medaliais „Plačiavai 65 m.“ apdovanojome šventės rėmėjus, pagalbininkus.

Šventėje netrūko linksmybių ir pramogų kurias dovanojo Ukmergės kultūros centro III Antakalnio skyriaus moterų ansamblis „Retro“ (vad. Marius Mikučionis), Siesikų skyriaus moterų linijinių šokių kolektyvas „Aistringa branda“ (vad. Valentina Karaliūnienė), Siesikų kaimo kapela „Vieversa“ (vad. Mindaugas Grainys), Žeimių saviveiklininkai (vad. Algirdas Lasys), veikė vaikų pramogų zona, batutas, kultūros namų salėje veikė nuotraukų paroda „Plačiava 1953-2018 m.“, buvo demonstruojamos skaidrės, atsigaivinome šalta gira, vaišinomės bendruomenės pirmininkės Gitanos Čyvienės pagaminta firmine koše ir troškiniu, prie bendro stalo suneštinėmis vaišėmis. Įnešus didelį šventinį tortą, sugiedojome „Ilgiausių metų“, šokome diskotekoje. Šventę vainikavo fejerverkai.

Dar ilgai netilo kalbos, dainos, susitikę plačiaviškiai neskubėjo skirstytis į namus, o tai reiškia, kad šventė pavyko, buvo ilgai laukta ir reikalinga. Linkim, kad kaimo žmones aplenktų negandos, veidai dažniau pasipuoštų šypsenomis, būtume vieni kitiems atlaidesni, draugiškesni, o pastatytas paminklinis akmuo simbolizuotų ne tik Plačiavos kaimo pradžią, bet ir čia gyvenančių žmonių stiprybę ir vienybę…….

Šventės vedėjos, Ukmergės KC Žeimių skyriaus renginių organizatorė S. Ališauskienė ir Plačiavos bendruomenės pirmininkė G. Čyvienė dėkoja ir taria didelį ačiū mūsų rėmėjams ir pagalbininkams:

Pagrindiniai rėmėjai ir pagalbininkai: Algimantas Mažeika, Zenonas Morkūnas, Mykolas Paškauskas, Robertas Paulauskas. Rėmėjai: Edmundas Karaniauskas, Alvydas Pelakauskas.

Dėkojame: UAB „Visi miškai“ vadovas Gintučiui Balsiui už parūpintą medieną lauko estradai ir už techniką, Nijolei Mažeikienei – už pagamintus ir padovanotus medalius, UAB „AGJOGIKA“ vadovui Rimantui Kanapeckui – už šaltą girą, Gintarui Venskui – už padovanotus fejerverkus, parduotuvės savininkui Dainiui Gleizniui, Donatui Žviniui – už parūpintas originalias krepšinio lentas, už paminklinio akmens iškalimą kaimyninio, Laičių kaimo gyventojui Alfonsui Pakėnui,
UAB „Sigutės gėlės“ vadovei Sigutei Dičpetrienei.

Už finansinę paramą: G. Čyvienei, G. Gutauskienei, S. Ališauskienei, V. Vaičiūnui, E. Varnui, Anai, Daumantui ir Modestui Vaičiūnams, T. Vaičiūnui, A. Ališauskui, M. Linkevičiui, K. Jurevičiui, B. Mažeikienei, J. Armonavičienei, Vl. Gutauskui, Plačiavos bendruomenei ir jos nariams, visiems, nežinomiems rėmėjams, kurie pinigėlius aukojo į stiklainiuką.

G. Čyvienei – už rėmėjų paiešką ir suradimą, taip pat už pagamintą firminę košę ir troškinį

Už puikų koncertą ir vakaro linksmybes: UKC III Antakalnio skyriaus dainininkėms, Siesikų skyriaus šokėjoms, Siesikų kapelai „Vieversa“, Žeimių skyriaus saviveiklininkams.

M. Grainiui – už paaukotą išeiginę dėl mūsų šventės įgarsinimo, N. Paškauskienei už įamžintas šventės akimirkas. Už paskolintas nuotraukas parodai: O. Žižienei, N. Kuorienei, I. Jurevičienei, T. Bruneikai, A. Sadzevičienei, E. Mieliauskienei, G. Jočienei, A. Trinkauskaitei-Krogertienei, Leonorai, Ritai, Gitanai, Genovaitei, Sigitai, Nijolei.

Už visokeriopą pagalbą vietos darbštiesiems pagalbininkams: G. Gutauskienei, L. Gabrilavičiūtei, G. Kielai, E. Vaičiūnienei, V. Zabielai, G. Gritei, S. Bakanauskui, A. Ališauskui, G. Gutauskui, J. Čyvui, R. Kielienei, R. Lukoševičiui, N. Gritienei, V. Ališauskui A. Girdžiui, A. Zabielai, A. Lasiui

Jaunimui – Gretai, Lukui, Dovydui, Augustui, Aušrinei,Tomai, Gabrielei, Karolinai.

UKC Žeimių skyriaus renginių organizatorė Sigita Ališauskienė

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas nuo 2021 09 01:

II – V – 15.00 – 19.30 val.

VI – VII – 1 val. prieš kino filmą ar renginį.

I – ne darbo diena

Bilietus kviečiame pirkti

internetu kc.ukmerge.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt