Nedirbs

Sausio 13 d. minėjimas „Tegul Jums dega amžina ugnis“

Taip jau susiklostė mūsų tautos istorija, kad kiekvienų metų pradžioje mes triskart suklustame ties valstybės savitumo, tautiškumo, laisvės sąvokomis – švenčiame tris svarbias, išdidžias mūsų tautos šventes. Žiemos šalčiu, netektimi ir siaubu paženklintą, tačiau laisvės spalva pražystančią Sausio 13 – ąją. Laisvės gynėjų išvakarėse Želvoje žiemos prieblandoje ruseno 3 laužai.

Žvarbią Sausio 13 d. 13 val. po Šv. Mišių želviškiai rinkosi į Želvos kultūros namus, pagerbti prieš dvidešimt septynerius metus po tankų vikšrais žuvusiųjų.

“Dėl mūsų, kad mes gyventumėm,
Laisvoj, nepriklausomoj šalį,
Baisi ir tragiška tapai, mums Sausio 13 – oji.
Pasiaukojo nekalti, už laisvę sumokėję.
Pakirto kulkos per anksti. Bet jų auka tamsioj naktį mus įkvėpė.
Galinga siena tankams tapom, kad net Imperija suskilo.“

Šiais prasmingais žodžiais prasidėjo šventė. Po darniai sugiedotos tautiškos giesmės visus su švente sveikino Želvos klebonas Petras Avižienis. Kunigas pasakojo koks ilgas ir sunkus buvo lietuvių kelias į laisvę. Po to koncertavo liaudiška kapela „Želvelė“ (vad. Vaclovas Butkus), senjorų ansamblis (vad. Janė Siauliūnienė). Gražiausias eiles Lietuvai skaitė Jadvyga Stundienė ir Aldona Išorienė.

Apžiūrėjome spaudinių parodą, paruoštą vyr. Biblioteninkės Danguolės Gabinaitienės.
Po koncerto visi šventine nuotaika bei įspūdžiais dalinomės prie arbatos puodelio, dainavome lietuviškas dainas.

Renginys priminė skaudžius istorinius įvykius, verčiančius didžiuotis savo tautos didvyriais. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš Juos galvas, nes Jie žuvo dėl mūsų, dėl laisvės, dėl Lietuvos. Jie ir krito su šiuo žodžiu lūpose skanduodami Lie-tu-va!

UKC Želvos kultūros skyriaus renginių organizatorė Janė Siauliūnienė

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas nuo 2021 09 01:

II – V – 15.00 – 19.30 val.

VI – VII – 1 val. prieš kino filmą ar renginį.

I – ne darbo diena

Bilietus kviečiame pirkti

internetu kc.ukmerge.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt