Nedirbs

Ukmergiškių dainos skambėjo ir už Atlanto

Kultūriniai ukmergiškių keliai ne tik apraizgė visą Europą, bet ir persikėlė už Atlanto. Kovo viduryje Čikagoje (JAV) lankėsi Ukmergės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Cantilena“. Čia ukmergiškės ne tik dainavo, aplankė įžymias vietas, bet ir buvo susitikusios su vietos lietuvių bendruomene.

Į Ameriką išsiruošė visos „Cantilenos“ narės: Danguolė Janukaitienė, Miglė Čivienė, Jolanta Arsabienė, Dalia Šikšnienė, Daina Kriaučiūnienė, Jūratė Šalčiūnienė, Laima Lenčickienė, Dalia Stundžienė, Laura Burneikienė bei ansamblio narė ir solistė Giedrė Karklelytė, koncertmeisterė Audra Bernadišienė ir ansamblio vadovė Daiva Petrikienė. Grįžusios iš kelionės ansamblietės papasakojo apie Čikagą, koncertus joje.

Ansamblio dainininkės savo programą „Skambantys lietuvybės tiltai“ Čikagos gyventojams pristatė du kartus – kovo 8 ir 10 dienomis Balzeko lietuvių kultūros muziejuje bei Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje.

„Lietuvių kultūros muziejaus“ įkūrėjas Stenlis Balzekas – yra ne tik visuomenės veikėjas, verslininkas, bet ir Lietuvos garbės konsulas Floridos valstijoje. Muziejuje ukmergiškės atliko dainas, skirtas lietuvių išeiviams. Palaipsniui atliekamos dainos palietė visus, salė pradėjo niūniuoti, pasigirdo prašymų atlikti vieną ar kitą dainą. „Cantilena“ Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje giedojo sekmadienio Mišiose, o po jų surengė antrąjį koncertą. Viena klausytoja, sužavėta „Cantilenos“ atliekamų dainų ir išgirdusi nekokybiškų instrumentų akompanimentą, bažnyčiai padovanojo trejų metų senumo fortepijoną.

Tarp koncertų „Cantilenos“ dainininkės aplankė Šv.Kazimiero seserų kongregacijos vienuolių įkurtą vienuolyną ir jame esančią koplyčią, pasimeldė prie kongregacijos įsteigėjos Marijos Kaupaitės mauzoliejaus. Klestėjimo laikais čia gyveno apie 600 vienuolių, o dabar tik keletas. Klestėjimo laikais čia veikė ligoninė, mokykla, pagalbos centras.
Čikagoje apsilankyta „Draugo“ redakcijoje, apžiūrėtas Čikagos meno institutas, susitikta su Lietuvos generaliniu konsulu Čikagoje Mantvydu Bekešiumi (jis, beje, paprašė perduoti linkėjimus pažįstamam rajono merui Rolandui Janickui) ir užsikelta į aukščiausio miesto pastato 96 aukštą, kur ragauta amerikietiška kava ir garsioji čikagietiška pica. Ukmergiškės paklausė ir vieno geriausių pasaulyje Čikagos Simfoninio orkestro koncerto.

Dainininkės Amerikoje stengėsi plėsti kultūrinius ryšius. Pavyzdžiui, moterys vežėsi savivaldybės raštą, kuriuo prašoma prisidėti prie A.Smetonos dvare kuriamos bibliotekos ir prie paminklo A. Smetonai Užugiryje statybos. Užmegzti ir turistiniai ryšiai – vasarą A. Smetonos dvare ir Ukmergėje panoro apsilankyti dvi lietuvių turistų grupės iš Čikagos. Jos paprastai aplanko Vilnių, Rygą ir Taliną.

Grįždama „Cantilena“ apsilankė ir Niujorke – aplankė Metropoliteno operą, kitą vakarą – Brodvėjaus teatrą.

Į Čikagą ukmergiškės pateko savo talento ir pažinčių dėka. Čikagoje, Balzeko muziejuje ukmergiškis Darius Kučinskas atlieka mokslinę tiriamąją veiklą. Ir ten, bendraudamas su lietuvių bendruomene, koncertuoti pasiūlė pasikviesti „Cantileną“. Ukmergiškės į Ameriką siuntė aprašymus, savo dainų įrašus. Besiruošdamos kelionei „Cantilenos“ dainininkės paruošė naują programą, kasdien repetavo.

„Cantilenos“ ansamblio kelionę į JAV parėmė Ukmergės rajono savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir Čikagos lietuvių bendruomenė.

 

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas nuo 2021 09 01:

II – V – 15.00 – 19.30 val.

VI – VII – 1 val. prieš kino filmą ar renginį.

I – ne darbo diena

Bilietus kviečiame pirkti

internetu kc.ukmerge.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt