Nedirbs

Vepriuose atidengti paminklai

Šiltą ir saulėtą rugsėjo šeštadienį į Veprių bažnytėlę gausiai rinkosi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai iš Anykščių, Jonavos, Širvintų, Kauno, Ukmergės, taip pat vepriškiai ir kiti svečiai. Šv. Mišias už negrįžusius tremtinius ir žuvusius laisvės kovose aukojo klebonas kunigas Gintautas Naudžiūnas. Po ŠV. Mišių eisenos dalyviai, nešini vėliavomis, gėlėmis patraukė link piliakalnio, kurio papėdėje buvo atidengta vepriškio skulptoriaus Viktoro Žentelio, skulptūra „Negrįžusiems tremtiniams“. Tai Motina, prie durų slenksčio, išeinanti į nežinią, vedina vaikeliu. Paminklą šventino tremtinio vaikaitis Šešuolių ŠV. Juozapo parapijos klebonas Egidijus Kazlauskas. Kalbėjo LPKTS tarybos pirmininkė Vincė Vaidievutė Margevičienė, LPKTS Ukmergės filialo pirmininkė Aldona Kalesnikienė ,Ukmergės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Agnė Balčiūnienė, LR Seimo narys Juozas Varžgalys, giedojo Ukmergės kultūros centro mišrus choras „Tremtinys“ (vad. Julė Juodienė, koncertmeisterė Dalia Stundžienė).

Veprių kaimo bendruomenės pirmininkė Aldona Medonienė pristatė susirinkusiems dar vieną V. Žentelio sukurtą skulptūrą „Per amžius šuoliuojantys Vyčiai“ – trys istoriniai Vyčio siluetai įkurdinti piliakalnio viršuje, žvelgiant iš papėdės, rodos, skriejantys dangumi. Tai Lietuvos šimtmečiui skirtas projektas. Nuaidėjus salvėms už Lietuvą, už Ateitį, už Laisvę ir Nepriklausomybę, visi rinkosi į kultūros namus, į popietę „Viltis sugrįžti…“.

Popietę pradėjo Veprių pagrindinės mokyklos mokytojų ir mokinių literatūrinis – muzikinis montažas, kurį paruošė mokytojos metodininkės Birutė Karietienė ir Irmina Balsienė. Susirinkusius sveikino Veprių seniūnė Dalė Urbonienė, pamąstymais dalijosi skulptorius V. Žentelis, muziejininkas Kęstutis Žentelis kvietė apsilankyti Veprių muziejuje, prisiminimais dalijosi tremtiniai. Susirinkusieji klausėsi Veprių skyriaus folkloro ansamblio „Geldutė“ (vad. Algimina Uselienė), instrumentinės grupės (vad. Edvardas Ratautas), jaunojo akordeonisto Tautvydo Pakėno, Sližių skyriaus folkloro ansamblio „Siemanys“ (vad. Stasė Novikienė), mišraus choro „Tremtinys“. Norintieji galėjo pasigrožėti veikusia paroda „Mes mylim Veprius“.

UKC Veprių skyriaus renginių organizatorė Rasa Šimonienė

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas nuo 2021 09 01:

II – V – 15.00 – 19.30 val.

VI – VII – 1 val. prieš kino filmą ar renginį.

I – ne darbo diena

Bilietus kviečiame pirkti

internetu kc.ukmerge.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt